بونوس ویژه افراد شرکت کننده در وبینارهای آنلاین - در حال اجرا

30 درصد بونوس قابل ضرربونوس 30 درصد فارکس

پی سی ام بروکرز تصمیم گرفته است به کلیه کارآموزان محترم خود که در مجموعه وبینارهای آموزشی ارائه شده توسط بروکر، شرکت کرده اند یک شرایط ویژه جهت ترید فراهم نماید.
لذا به کلیه شرکت کنندگان در این دوره در صورت شارژ حساب خود در پی سی ام بروکرز 30 درصد بونوس قابل ضرر تعلق میگیرد.
پاداش به مدت 90 روز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
شرکت کنندگان محترم کافیست پس از شارژ حساب خود، از طریق کابین تریدری اقدام به ارسال یک تیکت با عنوان "جهت دریافت بونوس 30 درصد ویژه وبینارها" نمایند.


شرایط بهره مندی بونوس:
1. مینیمم دپوزیت جهت استفاده از بونوس 1000 دلار می باشد.
2. تریدر میتواند همیشه و در هر لحظه سود حساب خود را برداشت تماید. ولی در صورت برداشت سپرده قبل از پایان 3 ماه، مبلغ بونوس حذف میگردد.
3. بونوس بعد از پایان 3 ماه مدت استفاده حذف میگردد.