ریبیت مشتریان وفادار - در حال اجرا

مبلغ 2 دلار ریبیت روی حساب تمامی مشتریان وفادار پی سی ام

ما در پی سی ام بروکرز از رابطه دراز مدت مشتری خود به عنوان یکی از اعضای ارشدخانواده پی سی ام قدردانی میکنیم.

در حالی که ما به طور مداوم به ارائه تجارب بی نظیر تجارت میپردازیم، اکنون تصمیم به برداشت یک گام بیشتر در جهت ارتباط با مشتری خود هستیم و با افتخار بونوس مشتری وفادار را به عنوان یک برنامه تخفیف منحصر به فرد و بی نظیر معرفی مینماییم.

برای تمامی معامله گران ارشد ماکه یک سال را با پی سی ام بروکرز به پایان رسانده اند، تخفیفی برای هرمعامله شما در نظر گرفته شده است.

در زیر جزئیات این برنامه را مشاهده می نمایید.

  • برای معامله گرانی که یک سال با پی سی ام بروکرز را به طور کامل گذرانده اند، 2 دلار ریبیت رو هراستاندارد لات معامله در نظر گرفته میشود.
  • برای به دست آوردن این ریبیت، معامله گران بایدحداقل 20 لات استاندارد در ماه معامله کنند.
  • این ریبیت مانند همه بونوس های پی سی ام شامل شرایط عمومی بونوس ها میباشد.

برای دریافت بونوس مشتری وفادار کلیک کنید

تا اطلاعیه بعدی موفق و پرسود باشید.